Λειτουργία:  
 :: Είσοδος 
  Ιουνίου 24, 2019      
 
 Νέα-Ανακοινώσεις   
Νέα - Ανακοινώσεις Ελαχιστοποίηση
Χειμερινο πρόγραμμα δρομολογίων - Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου 2018

 

Από την Δευτέρα 10/09/2018 ισχύει το Χειμερινό πρόγραμμα δρομολογίων.


 

     ΠΡΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

     ΠΡΟΣ  Δ Ι Α Β Α Τ Ο

ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ -ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ   ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6.42 12.30 6.45 6.45 6.10 17.10 7.35 8 6.10 12.45 6.55 8
7.15 12.55 8 8.30 7.05 17.45 8 11.45 6.45 13.05 7.35 10.30
7.45 13.10 8.30 10 7.10 18.30 8.30 14.35 7.05 13.40 8 11.45
8.15 13.45 9.30 11.30 7.30 20 9 17.10 7.10 13.50 (Μ) 8.30 13.00
8.30 14.20 10.30 14.40 8 21.15 9.20 18 7.30 14.05 9 14.35
8.45 14.40 11.30 17.45 9   10 20 8 14.35 9.20 17.10
  15.45 12.30 20.25 9.20   11 21 8.30 15.05 10 18
9.00 16.45 13.10   10.15   11.45   9 15.40 10.30 20
9.15 17.30 14.30   10.45 (ΤΡ)   13.05   9.20 16.15 11 21
9.30 18.15 16.45   11   13.40     16.40 11.45  
9.45 18.45 17.45   11.30       9.50 17.10 12.15  
10 19.30 19.30   12   14.35     17.45 13.05  
10.15 20.25 20.25   12.45   15.40   10.15 18.30 13.40  
10.30       13.05   16.30   10.30 19.10 14.35  
10.50       13.40   17.30   10.45 (ΤΡ) 20 15.40  
11.10       14.05   18.45   11 20.50 16.30  
11.30       14.35   20   11.30 21.15 17.30  
12       15.05   21.15   12   18.45  
        15.40       12.15   20  
        16.15           21.15  
                       
     ΠΡΟΣ   ΜΕΣΗ ΠΡΟΣ  ΚΟΥΛΟΥΡΑ ΠΡΟΣ  ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ ΠΡΟΣ  ΤΡΙΛΟΦΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7.10 9 8 7.05 8 8 6.45 6.55 9 7.15 7.15 10.30
9 11.45 11.45 8 9.20 11.45 8.30(Π.Λ) 8.40Λ-Ν-Λ  10.30 8.20 8.20 13.15
12 14.35 14.35 9.20 11 14.35 10.30 ΤΡΙΤΗ (Π.Λ)) 10.30 13.00   10 21
13.40 Μ 17.30 17.10 11 13.05 17.10 12.15 (Π.Λ) 12.15 16.40 10 12  
14.35 20 20 13.05 14.35 20 13.50 (Μ) 14.35 19.10 11.45 14  
17.10     14.05 (Μ) 17.30   14.35Μ-Λ 16.40   13.15 21  
20     15.05 20   15.50Λ-Ν-Μ 19.10   14.30    
      17.10     16.40     16.30    
      20     19.10(Π.Λ)     18.35    
            20.50     21    
ΠΡΟΣ  ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ  Ν. ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΣ    ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ - ΑΜΜΟ ΠΡΟΣ  Γ.Τ.ΡΑΧΗ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7   7.45 6.45 (Π.Λ)   9
Λ-Ν-Μ
7.15 7.15 9.30 7.10 8.40 8.40
7.35 7.30 11 8.40 εως ΝΕΑ 8.40  Λ-Ν-Λ 7.55 (8.30 απο μετοχι) 9 12.25 8.10 11.30 18.15
9 9 14.00 11 εως ΝΕΑ 11.10
 
  13
Ν-Λ
11 11 16.30 11.30 15.05  
10.30 10.30 19.30 12.15 εως ΝΕΑ 12.25 12.25   13.15*
ΜΟΝΟ ΤΡΙΤΗ
18.15  
  12.15   14.35Λ-Ν-Μ 14.35
Λ-Ν-Λ
16.40
Λ-Ν-Μ
13.55 13.55      
12.15 13.15   15.50 Λ-Ν-Μ 15.05 18.30   14.35    
13.15 14.35   20.10 εως ΝΕΑ 16.40
Λ-Ν-Μ
19.10
Λ-Ν-Μ
16.30 21   15.45*
ΜΟΝΟ ΡΑΧΙΑ
   
14.35 16.45     18.30        
15.35 19.30     19.10
Λ-Ν-Μ
  21     18.15    
16.15 21                
17.30     Με το (Π) εως Π. Λυκογιαννη              
19.30     Με το (Ν) από Νικομήδεια            
21                      
ΠΡΟΣ  ΑΣΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣ  ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΣΑ ΚΙΟΣΚΙ ΠΑΣΑΚΙΟΣΚΙ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙ ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
7.15* 8.30  7.30 7.30 7.05 8.10 7.15 9 9.30 7.30 8.45 7.40 (ΜΑΘΗΤ)
ΟΧΙ  ΤΟ  ΣΑΒΒΑΤΟ 11.30 11.30 12.55 8.10 9.20

7.55 (8.30 απο μετοχι)

12.25 12.25 7.50 (ΜΑΘΗΤ) 10.50 8.10
8.30 14.40 17.45 16.15 9.20 10.20 12.25   16.30 8.45   11.30
11.30 20.25 21.15 20 11 12.25 16.30     11.45   13.50
13.10       12.20 13.45       14.15    
14.40       13.45        

17.30

   
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
14.30
      14.40              
      15.05              
16.45       15.45              
18.45       16.30              
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
19.30
      17.45              
20.25       19.45              
        20.45              
( Μ) δρομολόγια που εκτελούνται μόνο τις σχολικές ημέρες
 
 
Θερινό πρόγραμμα δρομολογίων 2018 - Πέμπτη, 5 Ιουλίου 2018

Από την  01/07/2018 ισχύει το Θερινό πρόγραμμα δρομολογίων.

ΠΡΟΣ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΟΣ  Δ Ι Α Β Α Τ Ο ΠΡΟΣ ΕΦΟΡΙΑ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
6.45 16.45 6.45 6.45 6.10 16.10 7 8 6.10 13.30 6,45 8
7.15 17.45 7.50 8.30 7 17.30 7.35 10 6.45 14.05 7 10
7.50 18.45 8.30 10.30 7.35 18.30 8 11 7 14.45 7.35 11
  19.30 9.30 11.30 8 19.30 9 14.45 7.35 16.10 8 12.15
8.30 20.25 10.45 14.25 9 20.30 10 16.10 8 16.40 9 14.45
8.50   11.30 16.45 9.30 21.30   17.30 8.30 17.30 10 16.10
9.10   12.30 19.30 10   11.15 18.30 9 18.30 10.30 17.30
9.30   13.10*   11*ΤΡΙΤΗ   12 20 9.30 19.10* ΠΛ 11.15 18.30
9.50   14.30   11.30
12
  13 21.30 10 19.30 12 20
10.15   16.45     13.55   10.30 20.30 13 21.30
10.40       12.45   14.45   11 21 13.55  
11   19.30       16.10   11.30
 
21.30 14.45  
11.30   20.25   13*  ΤΡΙΤΗ   17.30     16.10  
12           18.30   12   16.40  
12.40           20       17.30  
13.10       13.30   21.35   12.45   18.30  
13.50       14.05       13  ΤΡΙΤΗ   19.10  
14.30       14.45           20  
                    21.35  
                       

Προς ΚΟΥΛΟΥΡΑ

 

Προς ΜΕΣΗ

 

Προς ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑ

 

Προς ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7    7   8    (ΜΕΣΗ) 7.35  ΤΡΙΤΗ    8  (ΚΟΥΛ) 6.45 6.45 Λ 9 Λ   7.30 7.40
9 9 (ΜΕΣΗ) 11 9 9 14.45 (ΚΟΥΛ) 8.30 ΠΛ 8.40 Λ 12.15 7.15 9 12.15
11* ΤΡΙΤΗ 12  (ΜΕΣΗ) 14.45 (ΜΕΣΗ) 12 12 20       (ΚΟΥΛ)

10.30(ΤΡΙΤΗ ΠΛ)

10.30 14.45 Λ 9 11 15
12 (M)     14.45 (ΚΟΥΛ) 14.45 (ΚΟΥΛ)   12.15  ΠΛ 12.15 Λ 19.10 Λ 10  *ΤΡΙΤΗ 13.15 19.30
13* ΤΡΙΤΗ 14.45 (ΜΕΣΗ) 20.00 (ΜΕΣΗ) 17.30 (ΚΟΥΛ) 20      (ΚΟΥΛ)   14.45  Λ 14.45 Λ   11 15  
14.45 (ΜΕΣΗ)  20.00 (ΜΕΣΗ)   19.30     (ΚΟΥΛ)     16.40 16.40 ΠΛ   12 ΤΡΙΤΗ  16.45  
17.30 (ΜΕΣΗ)           19.10 Λ 19.10 ΠΛ   13 19.30  
19.30 (ΜΕΣΗ)            21     14.45 21.15  
            Τα  ΠΛ ειναι εως Παλια Λυκογιαννη 16.45    
            Τα  Λ ειναι απο  Νεα Λυκογιαννη 19.30    
                  21.15    
                       
Προς ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΑΜΜΟ Προς ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ-ΜΕΤΟΧΙ Προς ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ Προς ΤΡΙΛΟΦΟ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ
7   7   9.30 8.30 8.30 9.30     9 Ν     10.30
8.30 8.30 12.25 12.25 12.25 12.25 8.40  8.40 Ν 14.45 Ν 8.20 8.20 18.00
11 11 19 16.30*     11.10  12.15 Ν 19.10 Ν   10.30 20
12.25 12.25    *ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ     12.15 Ν  14.45 Ν   10.30 12  
15.05 16.30         14.45 Ν 19.10 Ν   12 14  
16.30 * 20.30         19.10 Ν     13.05 18.30  

   *MONO       ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ 

          Τα  Ν παει  Νικομηδεια,Μακροχωρι 14.30 20.50  
18.30                 16.30*    
21.15                 *ΤΡ-ΤΕ-ΠΕ    
                  18.30    
                  21    
Προς ΑΣΩΜΑΤΑ Προς Γ.Τ.ΡΑΧΗ   ΣΙΔ. ΣΤΑΘΜΟ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΡΕΒΒΑΤΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

Προς Θεσ/νικη

Καθημερινά 

Εδεσσα

Καθημερινα

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ  
7.15 8.30 8.30 7.10*  ΤΡΙΤΗ 8.40 8.40 7.45 7.45 7.05 7.30(ΣΑΒ 8.45) 8  
8.30 11.30 11.30 8.10 11.30 18.30 11.30 11.30 8.20 (8.10ΣΑΒ) 10.30(ΣΑΒ 10.50) 11.30  
11.30 13.10 14.25 11.30 15.05   17.30 12.45 9.20 (ΣΑΒ) 14.15    
13.10 14.30 19.30 15.05 18.30   21 16.10 11 (ΣΑΒ 10.20) 17.30    
14.30 20.25   18.30         12.20 (ΣΑΒ12.25)      
16.45           ΣΑΒΒΑΤΟ 20 13.45 (ΣΑΒ)      
20.25           7.45   14.40      
            11.30   15.05      
            12.55   16.45      
            16.10   17.45      
            17.30   19.45      
            20   20.45      
 
NEA - Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2016

Πρόσκληση τακτικής γενικής συνέλευσης

Τετάρτη 8/6/2016

προσκληση τακτικης γενικης συνελευσης.pdf

 
ΝΕΑ - Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Προσκληση τακτικης γενικης συνελευσης

 

προσκληση τακτικης γενικης συνελευσης.pdf

 
Ισολογισμός 2014 - Παρασκευή, 8 Μαΐου 2015

Ισολογισμός 2014


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014- 31 Δεκεμβρίου2014)  Ισολογισμός 2014.pdf

 

 

 

 

 

 
Η νέα ιστοσελίδα του Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. - Σάββατο, 25 Φεβρουαρίου 2012
Η νέα ιστοσελίδα του Αστικό Κ.Τ.Ε.Λ. ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε. είναι online και προσφέρει δεδομένα δρομολογίων για την καλύτερη ενημέρωση του επιβατικού κοινού.

www.astikoverias.gr
 
Το "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε." αναβάθμισε την ιστοσελίδα του - Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2006

Το "ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε." αναβάθμισε την ιστοσελίδα του, στα πλαίσια της καλύτερης και εγκυρότερης ενημέρωσης του κοινού της Βέροιας και όχι μόνο.

 
Εκτύπωση  
 

Ισολογισμός 2012

 

 


Ισολογισμός 9ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2012 (1 Ιανουαρίου 2012- 31 Δεκεμβρίου2012)  
Ισολογισμός 2012.pdf
 

 

 


Ισολογισμός 2013

 

 


Ισολογισμός 10ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2013 (1 Ιανουαρίου 2013- 31 Δεκεμβρίου2013)  Ισολογισμός 2013.pdf

 

Ισολογισμός 2014

 

Παρασκευή 8/5/2015 


Ισολογισμός 11ης εταιρικής χρήσεως της 31ης Δεκεμβρίου 2014 (1 Ιανουαρίου 2014- 31 Δεκεμβρίου2014)  Ισολογισμός 2014.pdf

 

 

 

 

 

 Copyright 2008© "ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ Α.Ε."   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων